You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Allods Online Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, March 27th 2015, 1:58pm

[PMB] Tapınak şövalyesi Pve yapılandırma rehberi - Garahel

rakter ismi : Garahel
Karakter : Tapınak şövalyesi
Birlik : Kusay
Birlik içi rolü : Tank

Rehberin içeriği
1.)Tapınak şövalyesini diğer sınıflardan ayıran özellikler nelerdir?
2.)Sevdiğim yönleri ve neden tapınak şövalyesi.
3.)Tapınak şövalyesinin dezavantajları ve bunların çözümlenmesi.
4.)Tapınak şövalyesi için stat dengesi.
5.)Tapınak şövalyesinin saldırı gücünün anahtarı ( Özel beceri : Kanunlar )
6.)Tapınak şövalyesinin savunma gücünün anahtarı ( Özel beceri : Duvarlar )
7.)Irksal yetenekler, ejderha güçleri ve dünya gizemleri ile kazanılan yetenekler.
8.)6.0. güncellemesi ile beraber getirilen değişiklikler.
9.)Tapınak şövalyesi için yapılandırma(talent) önerileri.


1.)Tapınak şövalyesini diğer sınıflardan ayıran özellikler nelerdir?

İlk olarak tapınak şövalyeleri zırh ekipman giydiği için fiziksel saldırılara karşı direnci diğer sınıflara oranla daha fazladır.Gelen saldırı direkt olarak canını azaltmaz.Gelen saldırı ilk olarak tapınak şövalyesine özel, duvar adı verilen bir bariyerde birikir ve bu saldırıdan kurtulma şansı verir, bu sistemden dolayı teke tek savaşlarda çok etkili bir sınıftır ve partilerde genellikle tank olarak kullanılır.


2.)Sevdiğim yönleri ve neden tapınak şövalyesi.
Öncelikle tapınak şövalyesi gelen zararları direkt olarak almadığından dolayı toplu savaşlarda diğer karakterlere kıyasla rakibe daha çok dayanabilir veya rakibinin saldırısını ona geri püskürtebilir.Kanun ismi verilen özel beceri ve metanet ismi verilen stat dengeli kullanıldığında ise düşmana çok ciddi hasar verebilir veya düşmanı tek saldırıda öldürebilir.Aynı zamanda tapınak şövalyeleri partilerde hem tank hem dps karakter olarak kullanıldığı için diğer karakterlere oranla gelişmeniz daha rahat olur.


3.)Tapınak şövalyesinin dezavantajları ve bunların çözümlenmesi.


Öncelikle aggro nedir onu açıklamak istiyorum.Aggro denilen şey karşınızdaki mobun veya bossun üzerinde diğer oyuncular tarafından bırakılan saldırganlık etkisidir.Her yeteneğin hasar gücünden bağımsız bir saldırganlık değeri vardır siz bir skilli kullandığınızda boss veya mob üzerinde saldırganlık etkisi kazanırsınız ve karşınızdaki yaratık ona saldıranlar içerisinden en yüksek aggro değeri olana saldırır.(Aggro değeri şifa skilleri içinde geçerlidir.)

Tapınak şövalyeleri takım ve partilerde tank olarak kullanılmasına rağmen herhangi bir alan aggrosuna sahip değildir bundan dolayı mobların üstünde teker teker uğraşarak aggro almanız gerekmektedir.bunu yaparken ise eğer moblar çok fazla ise ve aggro skillinizi kullanmanıza daha var ise moblara yavaşlatma veya kontrol etkisi atarak aggro için zaman kazanabilirsiniz.Eğer takımınızda büyücü, mühendis, kara büyücü, pagan veya mistik karakterlerinden herhangi birisi var ise uzun süreli kontrol etkileri ile düşmanlardan biri veya birkaçını dondurmasını veya uyutmasını isteyebilirsiniz bu sayede aggro için daha az uğraşmanız gerekir.

This post has been edited 9 times, last edit by "Garahel" (Apr 7th 2015, 12:32pm)


2

Friday, March 27th 2015, 1:59pm

4.) Tapınak şövalyesi için stat dengesi

Meleke : Verilen saldırıyı % olarak arttırır.
Metanet: Canınız azaldıkça verdiğiniz zararın artmasını sağlar.
Vahşet: Rakibinizin canı azaldıkça vurduğunuz zararı arttırır.
Öfke: Rakibinizin şifa almasını engeller.
Canlılık:Toplam canınız bu stata bağlıdır.Canlılık değeriniz ne kadar yüksek olursa canınız o kadar artar,
İrade:Rakibinizden aldığınız kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanmanızı sağlar.
Kana susama: Vurduğunuz zararı size can olarak geri verir.
Mukavemet: Eğer rakibinizin öfke değeri çok ise sizin şifa almanızı engeller sizde bu stat ile onun verdiği etkiyi bozarsınız.

4.a)Pve dps

Saldırı statları;
Meleke: Dps için en önemli 2 saldırı statından birisidir.
Metanet: Dps için gereksiz bir stattır, boss zaten tanka saldırdığı için dps talentte işinize yaramaz.
Vahşet: Dps için en önemli stattır özellikle boss keserken git gide daha fazla vurmanızı sağlar.
Öfke: Pve dps için tamamen gereksiz bi stattır çünki bosslara yara açsanız bile bossa etki etmez.

Savunma statları;

Kana Susama : Dps talentte yüksek vurduğunuz için canınız iyi şekilde dolar bu durum şifacının size daha az şifa atmasını ve tanka daha çok dikkat edebilmesini sağlar.Bu durum ise dolaylı yoldan bossun kesilmesini daha kolay hale getirir.
Mukavemet: Boss zaten tanka döneceği için size herhangi bir yara açmayacaktır.
İrade: Pve için çok az bir etkisi bulunur.
Canlılık: Pve de en önemli 2 savunma statından birisidir.

4.b)Pve tank

Saldırı statları;
Meleke: Pve de tank için en önemli 2 saldırı statından birisidir.
Metanet: Pve de tank için en önemli stattır bossların ve mobların altında olduğu için dpsi baya yükselir ve aggro alması kolaylaşır.
Vahşet: Pvede tank için çok uygun değildir onun yerine metanet kasmaları daha uygundur.
Öfke: Pve tank için tamamen gereksiz bi stattır çünki bosslara yara açsanız bile bossa etki etmez.

Savunma statları;
Canlılık: En önemli 2 stattan birisidir toplam canınız aynı anda duvarınızın kapasitesini de belirleyeceği için vazgeçilmezdir.
İrade: Düşük miktarda dahi olsa bossun attığı kontrol etkisine karşı etkisi vardır çok tercih edilmez.
Kanasusama: Tanklar için gereksizdir sürekli arkalarında şifacı olduğundan dolayı bu stat yerine mukavemeti arttırmaları daha makul olur.
Mukavemet: Tanklar için en önemli stattır denebilir.Boss savaşlarında savaş süresi dakikalarca olduğundan dolayı tank yara alırsa alacağı şifa azalır ve eğer şifa azalırsa ölebilir.Tankın ölmesi aynı zamanda tüm takımın ölmesi manasına gelir bundan dolayı tanklar için hayati önem taşır.

5.) Tapınak şövalyesinin saldırı gücünun anahtarı (Özel beceri : Kanunlar)

Kanunlar Tapınak şövalyesine özel bir değerdir.Bu değerler ile enerji harcamadan saldırma, saldırıların enerjisini azaltma, alan saldırısı yapma, şifa atma, defans skillerini kullanma, aggro alma gibi şeyler yapılabilir.Bu değerler en fazla 3 etkiye kadar birikir ve her 10 saniyede 1 er tane yenilenir yetenek ağacından ise bu süre zarfı %24.6 oranına kadar azaltılabilir.Bu değer İnancın kanunu ve Temizliğin kanunu olarak 2 ye ayrılır.
Bazı skiller ise hem inancın kanunu hem temizliğin kanunu gerektirir.


İnancın kanunu;
Tank talentindeki skilleri kullanmak için, duvarları kontrol etmek, şifa skillini kullanmak ve korunma skilli için gereklidir.


Temizliğin kanunu;
Dps talentindeki skilleri kullanmak için, enerji olmadan rakibe zarar vermek, saldırı yeteneklerinin harcadığı enerjiyi azaltmak için kullanılır.

6.) Tapınak şövalyesinin savunma gücünün anahtarı (Özel beceri : Duvarlar)


Duvarlar tapınak şövalyelerini diğer sınıflardan ayıran en önemli özelliktir.Tapınak şövalyesi aldığı zararın %25 ini direk canından kaybeder geri kalan zarar ise eğer tapınak şövalyesinin canının yarısından az ise duvarda tutulur, değil ise canının yarısına kadar olan zarar tapınak şövalyesinin ilk duvarında tutulur ve geriye kalan hasarda tapınak şövalyesinin canından azalır.Zararın duvara taşınması ile birlikte duvarın 10 saniye süresi vardır.Bu süre zarfında duvardaki zarar;
1-) Üstesinden gelme skilli kullanılarak hepsi yok edilebilir.1 adet inancın kanunu tüketir.
2-)Alt etme skilli kullanılarak %33, %50, %66 azaltılarak kalanı canınıza yansır.Her hangi bir kanun gerekmemektedir.(Gelişim aşamaları ile bu değerler ekstra %15 e kadar arttırılabilir)
3-)İntikam skilli kullanılarak duvardaki değerin %70, %50, %30 u tapınak şövalyesi tarafından alınır kalan zararın %30, %50, %70 i düşmana geri yansıtılır.(Gelişim aşamaları ile tapınak şövalyesinin aldığı zarar %15 e kadar azaltılabilir.)1 adet inancın kanunu 1 adet temizliğin kanunu tüketir.
4-)Mukavemet skilli kullanılarak duvardaki zararın süresi tekrar 10 saniyeye çıkar ilk duvar son duvarın yerine geçer ve 2. duvar 1. duvarın yerine geçer.Bu süre zarfında ilk duvardan tapınak şövalyesinin asasına bağlı olarak zarar azalır.Her hangi bir kanun gerekmemektedir.

This post has been edited 5 times, last edit by "Garahel" (Apr 7th 2015, 12:57pm)


3

Friday, March 27th 2015, 2:00pm

7.) Irksal yetenekler, ejderha güçleri ve dünya gizemleri ile kazanılan yetenekler.

Tapınak şövalyesi şuan 4 farklı ırk ile oynanabilmektedir.Görünüşlerini bir kenara bırakalım bu 4 farklı tapınak şövalyesini ise birbirinden ayıran özellikleri ise ırk skilleridir.Eğer bu skillerin hepsine sahip olmak isterseniz nadir nesne dükkanından 900 kristal karşılığında Sırlar Kitabı Sayfası satın alabilirsiniz. Bu ırk skilleri ise;

Komiser darbesi(Zadagan) : duvardaki zararın %70 ini direkt canınıza alırsınız ve 7 saniye boyunca gelen tüm zararlar %30 azaltılır.(Gelişim aşamaları ile alınan zarar %55 e kadar düşürülebilir.)
Şövalyenin içgüdüsü (Kanyalı) : 3 duvardaki zararların hepsi 1. duvarda toplanır ve 1. duvarın dolum süresi 10 saniyeye çıkar eğer bu miktar duvarın maksimum değerinden fazla ise (tapınak şövalyesinin canının yarısı) arta kalan değer tapınak şövalyesinin canından düşürülür.
Kutsal sözler(Elf) : Rakibinizin aldığı şifayı 10 saniye boyunca %50 azaltır.
Cezalandırıcı darbesi (Ork) : Önünde bulunan tüm düşmanlara zarar verip onları yere düşürür.


Ejderha yetenekleri
Her karakter 55. seviyeye ulaştığı zaman 2 tane ekstradan yetenek açılır ve bu yetenekler kullanılırken ejder gözyaşı ismi verilen bir değer harcar.Bu değerleri mahfaza yoluyla, kişisel ada yoluyla veya görev yoluyla yada npcden satın alarak tedarik edebilirsiniz ve kullandığınız ejderha göz yaşının kalitesine bağlı olarak bu skilleri güçleri veya dolum süreleri değişiklik gösterir.Bu skiller ;

Otodafe : Her seviyesi için rakibin 3, 4, 5 saniyeliğine hareket etmesini engelleyip bu süre zarfında ateş ile süreli zarar verir.Kullanılan ejder göz yaşı, bu skillin dolum süresini kısaltır.

Kutsal öfke : Yakın saldırı skillerinin saldırı gücünü ve menzilini arttırır.Kullanılan ejder göz yaşı bu skillin saldırı gücünü ve menzilini arttırır.

Dünya gizemleri ile kazanılan yetenekler

Cesaret: 10 saniye boyunca gelen tüm korku etkilerine karşı bağışıklılık kazanırsınız.
Işığın sırrı: 40 metre yakınında bulunan tüm grup arkadaşlarının aldığı şifayı 10 saniye için 2 katına çıkartır.
Tensesin hüneri: Ölü olan bir oyuncuyu tekrar diriltir.Diriltilen oyuncu %10 cana sahip olur ve bu yetenek savaş esnasında kullanılamaz.

8.) 6.0 güncellemesi ile birlikte getirilen yenilikler

1.)Bir önceki patchte tapınak şövalyesine gelen zarar eğer duvarın maksimum değerini geçmiyorsa direkt olarak duvara yansırdı ve tapınak şövalyesi herhangi bir zarar almazdı yanlız gelen güncelleme ile birlikte gelen zararın %25 i duvarın maksimum değerine bakılmaksızın direkt olarak tapınak şövalyesinin canından düşüyor ve kalan zarar ise duvara yansıyor.

2.)Gelen Bağlılık Yemini isimli gelişim aşaması sayesinde tapınak şövalyesi duvar kırıldığı taktirde %10, %20, %30 ihtimalle inancın kanununu yeniler.

3.)Gelen Saf Düşünceler isimli gelişim aşaması sayesinde tapınak şövalyesi Rakibini öldürdüğü taktirde %20, %40, %60 ihtimalle temizliğin kanunu yeniler.(BU GELİŞİ AŞAMASINDA ÇEVİRİ HATASI BULUNMAKTADIR.)

4.)Gelen Öfke Giderildi isimli gelişim aşaması sayesinde tapınak şövalyesi İlahi öfke isimli skilli kullandığı esnada tüm yakın dövüş skillerinin yenilenme süresi %10, %20, %30 oranında kısalır.


9.) Tapınak şövalyesi için yapılandırma (Talent) önerileri

Son olarak talent seçimindeki püf noktalar.

İlk olarak bilinmesi gereken şey tapınak şövalyeleri pve için 2 farklı talent kullanabilirler bunlar dps ve tank olarak ayrılmaktadır. Yalnız tank talentide kendi içinde 2 farklı talente ayrılır bunlar melez(Hybrid) ve ışık talentidir.Melez ve ışık talenti arasındaki farklar ise;

1.)Hybrid talentte çift elli silah takılır ve amaç tanklık yaparken aynı zamanda yüksek dps yapmaktır.Işık talentinde ise kalkan takılır ve asa yardımıyla ışık zararı veren skiller ile dps yapılır.

2.)Işık talentinde tank uzak mesafelerden bossa saldır yapabilir yanlız melez talentte dps yapabilmek ve aggroyu alabilmek için bossun dibinde durmak gereklidir.

3.)Hybrid talentte kalkan kullanılmadığı için defansı daha düşüktür çoğunlukla 24 kişilik baskın haritalarında kullanılmaz bu durumlarda ışık talenti daha avantajlıdır yanlız melez talenti kullanıcam diyorsanız aradaki defans farkını kapatmak için hatırı sayılır seviyede defans taşınızın olması zorundadır.

4.)Tapınak şövalyesinde alan aggro olmadığı için eğer ışık talenti kullanıyorsanız astralde mobları tek tek tutmanız gerekmektedir yalnız melez talentte dps değeriniz çok yüksek olduğu için kolaylıkla çoklu moblarda aggro alabilirsiniz.


Dps talenti :Işık tank talenti:


Melez tank talenti:

This post has been edited 9 times, last edit by "Garahel" (Apr 7th 2015, 12:54pm)


4

Wednesday, April 8th 2015, 7:28pm

MoLLa

Beginner

Posts: 25

Location: istanbul

  • Send private message

Hayırlı olsun elinize sağlık
KABiLE

BİZİ BİLEN BİLİR BİLMEYEN KENDİSİ GİBİ BİLİR

5

Thursday, April 9th 2015, 2:51pm

6

Monday, April 13th 2015, 11:15pm

Hayırlı olsun elinize sağlık
<<<<<<<

7

Monday, April 13th 2015, 11:16pm

Posts: 62

Location: Kasıpaşa

Occupation: M.Yardımcısı

  • Send private message

tank ın dibi kardeşim eline koluna sağlıkk
(PMB) Rehber yarışmasında Büyücü kategorisinde 3.lük=#mce_temp_url#

Rate this thread